Ratunek dla dusz wg mistyczki Ursuli de Jesus

 „Wielu braci i mnichów zachowuje się w czasie modlitwy jak martwe przedmioty, bowiem tylko ich ciała uczestniczą w modlitwach." stąd wielu z nich jest w czyśćcu i dlatego konieczne jest byśmy szczególnie mocno modlili się za dusze konsekrowane.

„Dziennik duchowy Urszuli od samego początku skupiony jest na duszach czyśćcowych. Już pierwsze jego zdania zawierają opis trudnego spotkania z duszą czyśćcową pewnego franciszkanina, który przez wiele dni odwiedzał zakonnicę, prosząc ją o modlitwę. „Kiedy szłam się modlić (…), pojawił się zakonnik. prosił, by powierzyć jego ducha Bogu. On strasznie cierpiał i prosił, bym w jego intencji ofiarowała Bogu Ojcu przedwiecznemu te chwile, gdy Jezus cierpiał straszliwą mękę swojego ukrzyżowania, trzy godziny konania"…. Dusza franciszkanina odpowiedziała jej, że Bóg sam z siebie nie musiał ofiarowywać takiego cierpienia, a zrobił to jedynie z miłości do człowieka, dla naszego  zbawienia. Nie musiał tego robić, bo jest Bogiem" . Franciszkanin prosił, by Urszula ofiarowała za niego modlitwę i odpusty. Powiedział również, że „Wielu braci i mnichów zachowuje się w czasie modlitwy jak martwe przedmioty, bowiem tylko ich ciała uczestniczą w modlitwach." stąd wielu z nich jest w czyśćcu i dlatego konieczne jest byśmy szczególnie mocno modlili się za dusze konsekrowane.(tekst pochodzi z książki „Ursula de Jezus T. P. Terlikowski.