Ratujemy dusze z czyśćca

„Za każdym razem, kiedy dzięki twojej modlitwie i ofierze jakaś dusza może opuścid czyściec, sprawiasz mi tak wielką radośd, jakbyś mnie samego wyrwała cierpieniu."

Jezus do św. Gertrudy Wielkiej z Helfta (1256-1302)

Ratujemy dusze z czyśćca. 

„Za każdym razem, kiedy dzięki twojej modlitwie i ofierze jakaś dusza może opuścić czyściec, sprawiasz mi tak wielką radość, jakbyś mnie samego wyrwała cierpieniu."

Jezus do św. Gertrudy Wielkiej z Helfta (1256-1302)