3 najcenniejsze dary dla dusz czyśćcowych

– Ach! bracia drodzy, ileż lat wypadnie nam cierpieć w czyśćcu, którzyśmy tyle popełnili grzechów, i pod pozorem żeśmy się wyspowiadali, nie czynimy odpowiedniej pokuty. Ileż lat męczarni czeka nas na tamtym świecie! […] Bardzo mało jest dusz, nawet świętych, którym udało się wejść do nieba z pominięciem czyśćca – mówił w kazaniu na Dzień Zaduszny św. Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars.

3 sposoby pomocy duszom czyśćcowym

1. MODLITWA

Naprzód przez modlitwy. Kiedy się modlimy za duszami w czyśćcu, to na ich korzyść odstępujemy to wszystko, co by Bóg nam udzielił, gdybyśmy się za siebie modlili. […] Każdego poranka możemy ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące wszystkie czynności nasze dzienne i wszystkie modlitwy, jakie w ciągu dnia odmówimy – pisze św. Jan.

Jakie modlitwy ofiarować za dusze?

Koronka do Jezusa w Najświętszym Sakramencie

Jezu, Maryjo, Józefie święty – ratujcie dusze! 

2. EUCHARYSTIA

 Sposobem najpotężniejszym do uwolnienia dusz z czyśćca jest Msza święta. Gdy ją ofiarujemy za te biedne dusze, to już nie grzesznik prosi za grzesznikiem, ale Bóg równy Ojcu swojemu, który nic nie odmówi Synowi – pisze św. Jan Maria Vianney.

Musimy bowiem pamiętać, że Msza święta to nie jest zwykła modlitwa. To ofiara Ciała i Krwi Chrystusa ponawiana za każdym razem na ołtarzu. To cierpienia, trudy, męka Jezusa ofiarowana we wskazanej na początku Mszy intencji. Czy Bóg może odmówić takiej prośbie?

Zamów Mszę świętą w Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Słupnie

3. ODPUSTY

– Możemy dusze z czyśćca uwalniać za pośrednictwem odpustów. Jest to wielka pomoc, ceny niesłychanej, dusze nią wsparte bardzo prędko przybliżają się do nieba – pisze św. Jan Maria Vianney. – Pomyślcie bracia drodzy, ile odpustów otrzymać można, odbywając drogę krzyżową, odmawiając różaniec lub inne modlitwy, do których odpusty są przywiązane. Bardzo winnymi jesteśmy, bardzo nieczułymi, gdy tak łatwymi środkami mogąc uwolnić dusze rodziców, nie czynimy tego, ale pozwalamy, aby się paliły w strasznych płomieniach czyśćcowych! – dodaje.

Co to są owe odpusty? To specjalny przywilej, który nadaje Kościół różnym modlitwom i czynnościom, który powoduje odpuszczenie części lub całości kary za grzechy popełnione i wyspowiadane. Tej właśnie kary, którą możemy odbyć na ziemi podejmując pokutę za grzechy, w przeciwnym razie odbywamy ją w czyśćcu. Dzięki odpustom możemy więc skrócić lub nawet całkowicie zniwelować karę czyśćca dla duszy.

Odpust może być całkowity – odpuszczenie całej kary lub częściowy – odpuszczenie części kary. W dniach od 1 do 30 listopada można uzyskać odpust całkowity za zmarłego, za pobożne nawiedzenie cmentarza i wypełnienie zwykłych warunków odpustu. Należą do nich spowiedź święta lub pozostawanie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa Ojcze nasz, Wierzę w Boga i np. Zdrowaś Maryjo w intencjach papieża.

Każdego dnia możemy też uzyskać odpust zupełny za np.:
1. Czytanie i rozważanie przynajmniej przez pół godziny dowolnego fragmentu Pisma Świętego.
2. Odmówienie jednej części Różańca świętego, wspólnie z kimś w dowolnym miejscu. Jeżeli odmawiam tę modlitwę różańcową sam to dla zyskania odpustu zupełnego muszę go odmówić przed Najświętszym Sakramentem, tzn. w kościele, kaplicy gdzie znajduje się tabernakulum z Najświętszym Sakramentem.
3. Odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem. Warunkiem jest tutaj obecność Najświętszego Sakramentu w tabernakulum w kościele lub kaplicy. Najświętszy Sakrament nie musi być wystawiony, wystarczy sama obecność w tabernakulum.
4. Adorację Najświętszego Sakramentu – przynajmniej przez pół godziny, w kościele lub kaplicy.
5. Odprawienie Drogi Krzyżowej w kościele, kaplicy lub na kalwarii, a także przy stacjach poświęconej drogi krzyżowej. Nie trzeba uczestniczyć w specjalnym nabożeństwie, wystarczy samemu przejść przez stacje Drogi Krzyżowej.

Czy warto modlić się za dusze w czyśćcu cierpiące?

Czy modlitwa za dusze czyśćcowe może przynieść korzyść nam samym? O tym również wspomina św. Jan Maria Vianney: – Jest to rzecz pewna bracia drodzy, że te biedne dusze dla siebie nic nie mogą, ale dla nas wiele mogą. Kto się do nich odwołuje, ten zawsze upragnioną łaskę otrzyma. Jeśli Święci, co są w niebie, naszym zbawieniem się zajmują, chociaż od nas nic nie potrzebują; to o ileż bardziej dusze czyśćcowe, które naszymi modlitwami wspieraliśmy, po wydostaniu się z czyśćca, przez wdzięczność będą o nas pamiętać i nam w zbawieniu dopomagać.

www.ratujemydusze.pl

www.parafiaslupno.pl 

Uwalniamy dusze z czyśćca

Czyścimy czyściec

Koronka za Dusze w Czyśćcu

Dołącz do modlitwy za dusze

Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Słupnie