Płaszcz świętego Józefa – ratunek dla dusz

Chwalebny Józefie, otocz mnie twoją świętą opieką, a w twym miłosierdziu i w twojej mocy wyjednaj mi wszystko, co jest dla mnie konieczne, zwłaszcza zaś łaskę, której najbardziej potrzebuję. Wspominam przed tobą również drogie dusze w czyśćcu, abyś wyjednał im możliwie najszybsze uwolnienie od mąk. 

Ratuj dusze za przyczyną św. Józefa

Płaszcz św. Józefa

Nabożeństwo do opieki świętego Józefa jest szczególnym rodzajem modlitwy, mającej na celu uproszenie dla siebie opieki tego wielkiego Świętego i oddanie Mu szczególnej czci. Ma być odprawiane przez kolejnych 30 dni na pamiątkę 30 lat, które święty Józef przeżył w towarzystwie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Nadzwyczajne łaski otrzymywane dzięki tej mod-litwie są nieprzeliczone. Święta Teresa Wielka mówiła: „Jeśli naprawdę chcesz w to uwierzyć, odmawiaj tę nowennę, a przekonasz się".

Aby twoja modlitwa była skuteczniejsza, przyrzeknij spełnić jakiś dobry czyn lub zrób jakieś wyrzeczenie, by w ten sposób uczcić świętego Józefa, a także ofiaruj modlitwy za dusze czyśćcowe. Z taką samą troską, z jaką my pomożemy duszom cierpiącym w czyśćcu, święty Józef po-może nam w naszych kłopotach i doświadczeniach. W ten sposób opieka świętego Józefa będzie nas chronić od wszelkich niebezpieczeństw, byśmy mogli wszyscy pewnego dnia, z pomocą łaski Bożej, osiągnąć wieczne zbawienie. Niech święty Józef okaże nam łaskawość i nam błogosławi.

Jezus i Maryja wzywają cały chrześcijański świat do miłości, czci i modlitwy do świętego Józefa

Sam Jezus powiedział do świętej Małgorzaty Marii Alacoque: „Pragnę, byś codziennie modliła się szczególnie do Mojej Matki i świętego Józefa, Mego najsłodszego Opiekuna". A Matka Najświętsza powiedziała do czcigodnej Marii z Agredy: „Niech nieustannie wzrasta twoja miłość i oddanie do tego wielkiego Świętego. We wszystkich swych kłopotach oddawaj się pod Jego opiekę, we wszystkich okolicznościach zachęcaj tylu ludzi, ilu tylko możesz, do tego nabożeństwa. Naprawdę, o cokolwiek mój Opiekun poprosi w niebie, tego Wszechmocny Bóg udzieli na ziemi".

Modlitwa na zakończenie nabożeństwa

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał na Głowę Świętej Rodziny; proszę, byś otaczał mnie zawsze swoją opieką. Od tej chwili obieram Ciebie na swojego Ojca, Opiekuna, Doradcę i Patrona. Błagam, byś przyjął pod swoją opiekę moje ciało i duszę, wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć.

Wejrzyj na mnie, broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach, pocieszaj w cierpieniach mojego życia, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie mojej śmierci. Wstaw się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego byłeś godny trzymać w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi – Twej Najczystszej Oblubienicy. Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych najdroższych, a ja będę się starać, by okazać się godnym Twej opieki. Amen. 

Ratujemy dusze

Uwalniamy dusze z czyśćca

Czyścimy czyściec

Koronka za Dusze w Czyśćcu

Dołącz do modlitwy za dusze

Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Słupnie